Ďakujeme za registráciu

Váš darček Vás bude čakať na bráne, kde si ho po preukázaní sa QR kódom môžete prevziať.

Skontrolujte si e-mailovú schránku zadanú pri registrácii. Skontrolujte si prosím aj prečinok SPAM. Ak Vám QR kód neprišiel prosím kontaktujte nás na adrese: info@oagff.sk

Slovenčina

Sledujte nás